• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
国学

宋史

 图说巴巴 《宋史》是二十四史之一,收录于《四库全书》史部正史类。于元末至正三年(1343年)由丞相脱脱和阿鲁图先后主持修撰,《宋史》与《辽史》、《金史》同时修撰。《宋史》全书有本纪47卷,志162卷,表32卷,列传255卷,共计496卷,约500万字,是二十四史中篇幅最庞大的一部官修史书。
开始阅读


【目录表】


本纪
卷一 卷二 卷三
卷四 卷五 卷六
卷七 卷八 卷九
卷十 卷十一 卷十二
卷十三 卷十四 卷十五
卷十六 卷十七 卷十八
卷十九 卷二十 卷二十一
卷二十二 卷二十三 卷二十四
卷二十五 卷二十六 卷二十七
卷二十八 卷二十九 卷三十
卷三十一 卷三十二 卷三十三
卷三十四 卷三十五 卷三十六
卷三十七 卷三十八 卷三十九
卷四十 卷四十一 卷四十二
卷四十三 卷四十四 卷四十五
卷四十六 卷四十七
卷一 卷二 卷三
卷四 卷五 卷六
卷七 卷八 卷九
卷十 卷十一 卷十二
卷十三 卷十四 卷十五
卷十六 卷十七 卷十八
卷十九 卷二十 卷二十一
卷二十二 卷二十三 卷二十四
卷二十五 卷二十六 卷二十七
卷二十八 卷二十九 卷三十
卷三十一 卷三十二 卷三十三
卷三十四 卷三十五 卷三十六
卷三十七 卷三十八 卷三十九
卷四十 卷四十一 卷四十二
卷四十三 卷四十四 卷四十五
卷四十六 卷四十七 卷四十八
卷四十九 卷五十 卷五十一
卷五十二 卷五十三 卷五十四
卷五十五 卷五十六 卷五十七
卷五十八 卷五十九 卷六十
卷六十一 卷六十二 卷六十三
卷六十四 卷六十五 卷六十六
卷六十七 卷六十八 卷六十九
卷七十 卷七十一 卷七十二
卷七十三 卷七十四 卷七十五
卷七十六 卷七十七 卷七十八
卷七十九 卷八十 卷八十一
卷八十二 卷八十三 卷八十四
卷八十五 卷八十六 卷八十七
卷八十八 卷八十九 卷九十
卷九十一 卷九十二 卷九十三
卷九十四 卷九十五 卷九十六
卷九十七 卷九十八 卷九十九
卷一百 卷一百零一 卷一百零二
卷一百零三 卷一百零四 卷一百零五
卷一百零六 卷一百零七 卷一百零八
卷一百九 卷一百一十 卷一百一十一
卷一百一十二 卷一百一十三 卷一百一十四
卷一百一十五 卷一百一十六 卷一百一十七
卷一百一十八 卷一百一十九 卷一百二十
卷一百二十一 卷一百二十二 卷一百二十三
卷一百二十四 卷一百二十五 卷一百二十六
卷一百二十七 卷一百二十八 卷一百二十九
卷一百三十 卷一百三十一 卷一百三十二
卷一百三十三 卷一百三十四 卷一百三十五
卷一百三十六 卷一百三十七 卷一百三十八
卷一百三十九 卷一百四十 卷一百四十一
卷一百四十二 卷一百四十三 卷一百四十四
卷一百四十五 卷一百四十六 卷一百四十七
卷一百四十八 卷一百四十九 卷一百五十
卷一百五十一 卷一百五十二 卷一百五十三
卷一百五十四 卷一百五十五 卷一百五十六
卷一百五十七 卷一百五十八 卷一百五十九
卷一百六十 卷一百六十一 卷一百六十二
卷一 卷二 卷三
卷四 卷五 卷六
卷七 卷八 卷九
卷十 卷十一 卷十二
卷十三 卷十四 卷十五
卷十六 卷十七 卷十八
卷十九 卷二十 卷二十一
卷二十二 卷二十三 卷二十四
卷二十五 卷二十六 卷二十七
卷二十八 卷二十九 卷三十
卷三十一 卷三十二
列传
卷一 卷二 卷三
卷四 卷五 卷六
卷七 卷八 卷九
卷十 卷十一 卷十二
卷十三 卷十四 卷十五
卷十六 卷十七 卷十八
卷十九 卷二十 卷二十一
卷二十二 卷二十三 卷二十四
卷二十五 卷二十六 卷二十七
卷二十八 卷二十九 卷三十
卷三十一 卷三十二 卷三十三
卷三十四 卷三十五 卷三十六
卷三十七 卷三十八 卷三十九
卷四十 卷四十一 卷四十二
卷四十三 卷四十四 卷四十五
卷四十六 卷四十七 卷四十八
卷四十九 卷五十 卷五十一
卷五十二 卷五十三 卷五十四
卷五十五 卷五十六 卷五十七
卷五十八 卷五十九 卷六十
卷六十一 卷六十二 卷六十三
卷六十四 卷六十五 卷六十六
卷六十七 卷六十八 卷六十九
卷七十 卷七十一 卷七十二
卷七十三 卷七十四 卷七十五
卷七十六 卷七十七 卷七十八
卷七十九 卷八十 卷八十一
卷八十二 卷八十三 卷八十四
卷八十五 卷八十六 卷八十七
卷八十八 卷八十九 卷九十
卷九十一 卷九十二 卷九十三
卷九十四 卷九十五 卷九十六
卷九十七 卷九十八 卷九十九
卷一百 卷一百零一 卷一百零二
卷一百零三 卷一百零四 卷一百零五
卷一百零六 卷一百零七 卷一百零八
卷一百零九 卷一百一十 卷一百一十一
卷一百一十二 卷一百一十三 卷一百一十四
卷一百一十五 卷一百一十六 卷一百一十七
卷一百一十八 卷一百一十九 卷一百二十
卷一百二十一 卷一百二十二 卷一百二十三
卷一百二十四 卷一百二十五 卷一百二十六
卷一百二十七 卷一百二十八 卷一百二十九
卷一百三十 卷一百三十一 卷一百三十二
卷一百三十三 卷一百三十四 卷一百三十五
卷一百三十六 卷一百三十七 卷一百三十八
卷一百三十九 卷一百四十 卷一百四十一
卷一百四十二 卷一百四十三 卷一百四十四
卷一百四十五 卷一百四十六 卷一百四十七
卷一百四十八 卷一百四十九 卷一百五十
卷一百五十一 卷一百五十二 卷一百五十三
卷一百五十四 卷一百五十五 卷一百五十六
卷一百五十七 卷一百五十八 卷一百五十九
卷一百六十 卷一百六十一 卷一百六十二
卷一百六十三 卷一百六十四 卷一百六十五
卷一百六十六 卷一百六十七 卷一百六十八
卷一百六十九 卷一百七十 卷一百七十一
卷一百七十二 卷一百七十三 卷一百七十四
卷一百七十五 卷一百七十六 卷一百七十七
卷一百七十八 卷一百七十九 卷一百八十
卷一百八十一 卷一百八十二 卷一百八十三
卷一百八十四 卷一百八十五 卷一百八十六
卷一百八十七 卷一百八十八 卷一百八十九
卷一百九十 卷一百九十一 卷一百九十二
卷一百九十三 卷一百九十四 卷一百九十五
卷一百九十六 卷一百九十七 卷一百九十八
卷一百九十九 卷二百 卷二百零一
卷二百零二 卷二百零三 卷二百零四
卷二百零五 卷二百零六 卷二百零七
卷二百零八 卷二百零九 卷二百一十
卷二百一十一 卷二百一十二 卷二百一十三
卷二百一十四 卷二百一十五 卷二百一十六
卷二百一十七 卷二百一十八 卷二百一十九
卷二百二十 卷二百二十一 卷二百二十二
卷二百二十三 卷二百二十四 卷二百二十五
卷二百二十六 卷二百二十七 卷二百二十八
卷二百二十九 卷二百三十 卷二百三十一
卷二百三十二 卷二百三十三 卷二百三十四
卷二百三十五 卷二百三十六 卷二百三十七
卷二百三十八 卷二百三十九 卷二百四十
卷二百四十一 卷二百四十二 卷二百四十三
卷二百四十四 卷二百四十五 卷二百四十六
卷二百四十七 卷二百四十八 卷二百四十九
卷二百五十 卷二百五十一 卷二百五十二
卷二百五十三 卷二百五十四 卷二百五十五

上一篇:金史
下一篇:汉书
百度 淘宝网 同程旅行 京东商城 瓷器
联系本站  图说巴巴  甘公网安62112602000021号  陇ICP备16001066号  ALEXA