• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
国学

元史

 图说巴巴 《元史》是系统记载元朝兴亡过程的一部纪传体断代史,成书于明朝初年,由宋濂(1310~1381年)、王祎(1321~1373年)主编。全书二百一十卷,包括本纪四十七卷、志五十八卷、表八卷、列传九十七卷,记述了从蒙古族兴起到元朝建立和灭亡的历史。
开始阅读


【目录表】


本纪
卷一 卷二 卷三
卷四 卷五 卷六
卷七 卷八 卷九
卷十 卷十一 卷十二
卷十三 卷十四 卷十五
卷十六 卷十七 卷十八
卷十九 卷二十 卷二十一
卷二十二 卷二十三 卷二十四
卷二十五 卷二十六 卷二十七
卷二十八 卷二十九 卷三十
卷三十一 卷三十二 卷三十三
卷三十四 卷三十五 卷三十六
卷三十七 卷三十八 卷三十九
卷四十 卷四十一 卷四十二
卷四十三 卷四十四 卷四十五
卷四十六 卷四十七列传
卷一 卷二 卷三
卷四 卷五 卷六
卷七 卷八 卷九
卷十 卷十一 卷十二
卷十三 卷十四 卷十五
卷十六 卷十七 卷十八
卷十九 卷二十 卷二十一
卷二十二 卷二十三 卷二十四
卷二十五 卷二十六 卷二十七
卷二十八 卷二十九 卷三十
卷三十一 卷三十二 卷三十三
卷三十四 卷三十五 卷三十六
卷三十七 卷三十八 卷三十九
卷四十 卷四十一 卷四十二
卷四十三 卷四十四 卷四十五
卷四十六 卷四十七 卷四十八
卷四十九 卷五十 卷五十一
卷五十二 卷五十三 卷五十四
卷五十五 卷五十六 卷五十七
卷五十八 卷五十九 卷六十
卷六十一 卷六十二 卷六十三
卷六十四 卷六十五 卷六十六
卷六十七 卷六十八 卷六十九
卷七十 卷七十一 卷七十二
卷七十三 卷七十四 卷七十五
卷七十六 卷七十七 卷七十八
卷七十九 卷八十 卷八十一
卷八十二 卷八十三 卷八十四
卷八十五 卷八十六 卷八十七
卷八十八 卷八十九 卷九十
卷九十一 卷九十二 卷九十三
卷九十四 卷九十五 卷九十六
卷九十七

上一篇:辽史
下一篇:金史
百度 淘宝网 同程旅行 京东商城 瓷器
联系本站  图说巴巴  甘公网安62112602000021号  陇ICP备16001066号  ALEXA